Bilde av Bjørg Skår

Følge opp lærlinger og lærekandidater

Arbeidssted
Sentraladministrasjonen
 
Utdanningsavdelingen
 
Fagopplæringsseksjonen
Stilling
Fagkonsulent
Telefon
+4732808752
E-post
bjorg...@bfk.no