Bilde av Lena Ask Røed
Arbeidssted
Sentraladministrasjonen
 
Utdanningsavdelingen
 
Fagopplæringsseksjonen
Stilling
Saksbehandler
Telefon
E-post
Lena.As...@bfk.no