Viser 4 ansatte fra Testavdelingen

Tabell over de ansatte i Buskerud fylkeskommune
Navn Tittel Arbeidssted E-post
Frede Ambrosen Ansatt Testavdelingen Testavdeling Send e-post til Frede.Ambrosen@bkr.no
Ann M. Olsen Ansatt Testavdelingen Testavdeling Send e-post til ann.olsen@bkr.no
Krityendra Sharma Medarbeider Testavdelingen Testavdeling Send e-post til Krityendra.Sharma@bfk.no
Bernhard Sluttet (testbruker) Testbruker Testavdelingen TestSeksjon02